MONINAISUUS

Moninaisuus ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa on yksi tulevaisuuden menestystekijöistä. Tämä koskee sekä yrityksiä että maita ja kaupunkeja. Parhaista osaajista on tulevaisuudessa kova kilpailu. Miten otan huomioon moninaisuuden ja miten viestin siitä aidosti ja autenttisesti? Miten saan parhaat osaajat töihin, miten houkuttelen asiakkaita, asukkaita, matkailijoita?

OSALLISTAMINEN

Moninaisuus ei synny tyhjiössä vaan turvallisessa ympäristössä. Turkuun ei muuteta Amsterdamista kauniin saariston takia, tai Savonlinnaan järvimaiseman takia. Ihminen haluaa muuttaa paikkaan, jossa tuntee olevansa tervetullut omana itsenään, jossa kokee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Jos tämä ei toteudu, olo on epämiellyttävä ja kiinnittyminen vähäistä. Todennäköisyys poismuutolle on suuri. Myös työntekijöitä on helpompi houkutella ja pitää, jos jokainen työntekijä kokee olevansa arvostettu omana itsenään, kokonaisena. Miten rakennan osallistavan ilmapiirin, jossa jokainen voi olla kokonainen?

YRITYSKULTTUURI

Yrityskulttuuri. Valtava merkitys henkiseen hyvinvointiin ja siihen, miten työntekijät viihtyvät ja jaksavat töissä, eikö vain? Mutta kulttuureissakin on eroja. Hyvä peruskulttuuri saa ympärilleen motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä, joilla on myös vähemmän sairaspoissaoloja. Vaan hyvissäkin yrityskulttuureissa on puutteensa. Paras kulttuuri on avoin ja suvaitsevainen ja parhaassa kulttuurissa asiat tehdään näkyviksi. Mitä tämä tehdään?

HLBTIQ INKLUSIIVINEN KULTTUURI

Medina Helsinki Communications järjestää koulutuksia erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta yrityksen liiketoiminnassa ja destinaation viestinnässä. Lähestymistapamme on holistinen kattaen sekä yrityskulttuurin, viestinnän, myynnin ja markkinoinnin. Lähestymme moninaisuutta arvojen kautta koko ajan liiketoiminta mielessä.

Tutkitusti tästä kohderyhmästä 85% kokee, että ei voi olla täysin avoin itsestään työyhteisössään. HLBTIQ inklusiivinen työympäristö on kaikille parempi työympäristö, ei vain seksuaali- ja sukupuolivähemmsitöille. Tutkitusti HLBTIQ kohderyhmästä yli puolet mielellään ostaa ja kuluttaa tuotteita ja palveluita yritykseltä, joka kertoo ja viestii moninaisuudesta uskottavasti ja näkyvästi.

HLBTIQ KOHDERYHMÄ MATKAILUSSA

Matkailualalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on yksi nopeiten kasvavista matkailjaryhmistä. Jo tällä hetkellä HLBTIQ matkailumarkkinan koon arvellaan olevan maailmanlaajuisesti yli 200 miljardia dollaria. Seksuaalivähemmistöt matkustavat keskivertomatkailijaa enemmän ja käyttävät kohteessa enemmän rahaa. Kohderyhmä myös matkustaa tasaisemmin ympäri vuoden eli ei ole niin kausisidonnainen. Kaikki nämä tekijät tekevät tästä houkuttelevan matkailijaryhmän. Mutta miten ja missä tätä kohderyhmää tavoitan?

WE SPEAK GAY SERTIFIOINTI

Kun haluat kehittää yrityskultturiaasi, kouluttaa ja osallistaa henkilöstösi sekä viestiä moninaisesti, on aika hakea moninaisuussertifiointia. We Speak Gay sertifikaatti on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Sertifioinnin ja koulutuksen myötä työntekijöiden hyvinvointi kasvaa ja joka ikinen työntekijä pystyy antamaan parhaansa päivittäisessä työssään, luoden ilmapiirin, jossa jokainen voi tulla nähdyksi omana itsenään, sellaisena kuin on. Uskallus hakea uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin ja Ihmisten välinen vuorovaikutus paranevat – sekä sisäisesti että asiakassuhteissa. Kun puhutte uutta kieltä, olette yrityksenä vahvempi.

Täytä yhteystietosi alla olevaan pohjaan tai ota yhteyttä.

Hannu Medina

Medina Helsinki Communications Oy

puhelin 044 5151700