Rent a Gay

Markkinoidaanko Suomea valkoisena heterohomogeenisena onnelana?

Suomi on maailman onnellisin maa. Tämä tuli selväksi nyt toistamiseen YKn teettämässä onnellisuusraportissa, joka juuri julkaistiin. Tutkimuksessa myös maahanmuuttajat ovat Suomessa onnellisia ja varmasti myös homot ja lesbot.

VisitFinland on käynnistänyt osaksi suomalaisten onnellisuuden innoittamana alkuvuodesta uuden kampanjan nimeltään Rent a Finn. Ensi kesänä Suomeen suuntaavat matkailijat voivat kokea luonnonläheistä elämänmenoa ja rauhoittumisen taitoa maailman onnellisimman kansan joukosta valittujen henkilöiden kanssa. Juuri nyt on valittu onnelliset oppaat, jotka kesällä vastaanottavat matkailijoita maailmalta eri puolelle Suomea.

Rent a Gay

Leikittelin ajatuksella, että miettisin oman kampanjan, jossa tarjoaisin samanlaisen palvelun ja elämyksen homona ”Rent a Gay”: tapaa homo Suomessa. ”Vietä aikaa Hannun ja hänen aviomiehensä seurassa. Hannu kertoo sinulle millaista on elää seksuaalivähemmistön edustajana Suomessa, homona, homoparina.” Tämän ajatusleikin kautta vasta tajusin, millaista kuvaa Rent a Finn -kampanja jälleen kerran rakentaa Suomesta. Kaikki valitut oppaat ovat valkoisia, ehkä jopa heteroita, en tiedä. Joukossa saattaa olla suomenruotsalaisia, en tiedä. Joka tapauksessa moninaisuutta, erilaisuutta ei tuoda esille.  Sitä ei tarkoituksella tuoda tai sitä ei tajuta tuoda esille, en tiedä.

Mikä mahdollisuus tämä kampanja olisi luoda Suomesta kuvaa moninaisena, avoimena yhteiskuntana, jossa jokainen voi olla onnellinen seksuaalisuudesta, ihon väristä, uskonnosta, kansalaisuudesta riippumatta. Tulee jopa mieleen, että halutaanko meillä tarkoitushakuisesti rakentaa kuvaa onnellisesta, valkoisesta, homogeenisesta Suomesta? Suomi ei ole moneen muuhun maahan verrattuna monimuotoinen, mutta monimuotoisuutta on täällä ja se lisääntyy koko ajan. Sen pitäisi näkyä enemmän myös viestinnässä ja markkinoinnissa. Meillä on ollut saamelaisia vuosituhansia ja ruotsinkielisiä vuosisatoja, uudemmat maahanmuuttajat värittävät suomalaista katunäkymää varsinkin suurimmissa kaupungeissa ja heidän lukumääränsä kasvaa.

Monimuotoisuus viestinnässä lisää osallisuuden tunnetta

Törmään tähän ilmiöön jatkuvasti työssäni matkailun ja markkinoinnin saralla. Sekä matkailuorganisaatiot että matkailualan yritykset ja laajemmin muutkin yritykset luovat kuvaa valkoisesta, homogeenisesta Suomesta. Tämä voi olla tarkoitushakuista, mutta se on ehkä kuitenkin enemmän tietämättömyyttä, ajattelemattomuutta. Ei tajuta, mikä merkitys monimuotoisuudella, kuvilla ja representaatiolla on. Kuvat ja videot ovat tänä päivänä isossa roolissa sosiaalisen median takia. Kuvilla muodostetaan mielikuvaa yrityksestä, kaupungista, maasta. Representaatio eli edustus tarkoittaa mielikuvaa tai mielen sisältöä. Valitetettavasti matkailualan yritykset käyttävät Suomessa lähes ainoastaan valkoisia heteronormatiivisia kuvia markkinointiviestinnässään. Kuvien pitäisi kuvastaa ja representoida asiakkaita, työntekijöitä, maailmaa ympärillämme. Sitä ne eivät tee tällä hetkellä.  Rotujen, sukupuolen, seksuaalisuuden, perheiden moninaisuus ei tule esille tarpeeksi. Representaatio laahaa perässä.

Minulle on joku yritys sanonut, että he eivät voi representoida monimuotoisuutta, koska heillä ei ole monimuotoisuutta edustavia kuvia. Aika huono selitys ja tekosyy minusta. Kertoo enemmän siitä, että asiaa ei pidetä tarpeeksi tärkeänä. Toinen selitys on se, että ei haluta korostaa jotain tiettyä kohderyhmää, vaikkapa homoja tai lesboja tai mustaihoisia. Samaan aikaan kuitenkin tehdään tietoisia päätöksiä käyttää pelkästään niitä valkoisia heterokuvia.

Monimuotoisuus on haaste, johon suomalaisten yritysten ja destinaatioiden on herättävä. Monimuotoisuus on otettava huomioon osana kaikkea tekemistä. Helsingissä ulkomaalaistaustaisten ja erikielisten kaupunkilaisten osuus kasvaa kovaa vauhtia, mutta palvelut on rakennettu ajatellen perinteistä kuvaa suomalaisuudesta ja suomalaisista sekä kielen että kulttuuritaustan osalta. Palvelumuotoilussa on otettava monimuotoisuus paremmin huomioon. Suomi ei voi ummistaa silmiään tälle kehitykselle, vaikka jotkut sitä haluaisivatkin. Mainos- ja viestintätoimistot, luovat toimistot voivat myös katsoa peiliin. Puuttuuko tietoa, rohkeutta, puuttuuuko monimuotoisuutta. Teillä on myös iso vaikutus yritysten viestintään ja representaatioon.

Viimeisenä otan esille ryhmän nimeltä Open for Business. Kyseessä on maailman suurimpien, johtavien monikansalliaten yritysten luoma ryhmä.  He ovat todenneet, että monimuotoiset, avoimet ja yhdenvertaiset maat ja kaupungit luovat parhaat edellytykset talouskasvulle ja bisnekselle. Lue lisää alla olevasta linkistä. Palaan tähän aiheeseen myöhemmin.

Open, inclusive and diverse cities are better for business and economic growth

Read more